0902 177 819

Menu Đóng


HATECO APOLO
Giá bán: 20 Triệu/M2


VINCITY SPORTIA
Giá Bán: 28 Triệu/M2


ROMAN PLAZA
Giá Bán: 28 Triệu/M2 


ECO DREAM
Giá Bán: 26 Triệu/M2 


SEASONS AVENUE
Giá Bán: 28 Triệu/M2 


PCC1 THANH XUÂN
Giá Bán: 24 Triệu/M2 


THE TERRA AN HƯNG
Giá Bán: 25 Triệu/M2 


XUÂN MAI COMPLEX
Giá Bán: 18 Triệu/M2 


THĂNG LONG CAPITA
Giá Bán: 18 Triệu/M2 


SAMSORA PREMIUM
Giá Bán: 22 Triệu/M2 


MỸ ĐÌNH PLAZA
Giá Bán: 28 Triệu/M2 


THỐNG NHẤT COMPLEX
Giá Bán: 27 Triệu/M2