098 220 9922

Menu Đóng

HATECO XUÂN PHƯƠNG

Đơn Giá: 20 Triệu/m2
Tổng Giá: 1.1 Tỷ - 1.6 Tỷ

ECO DREAM CITY

Đơn Giá: 24 Triệu/m2
Tổng Giá: 1.3 Tỷ - 1.9 Tỷ

ANLAND PREMIUM

Đơn Giá: 23 Triệu/m2
Tổng Giá: 1.4 Tỷ - 1.9 Tỷ

SEASON AVENUE

Đơn Giá: 27 Triệu/m2
Tổng Giá: 2 Tỷ - 3 Tỷ

HÀ NỘI HOMELAND

Đơn Giá: 20 Triệu/m2
Tổng Giá: 1.1 Triệu - 1.3 Tỷ

HỒNG HÀ ECO CITY

Đơn Giá: 25 Triệu/m2
Tổng Giá: 1.5 Triệu - 1.9 Tỷ

C1-C2 XUÂN ĐỈNH

Đơn Giá: 25 Triệu/m2
Tổng Giá: 1.5 Triệu - 1.9 Tỷ

HINODE CITY

Đơn Giá: 27 Triệu/m2
Tổng Giá: 2 Tỷ - 3 Tỷ

SAMSORA HÀ ĐÔNG

Đơn Giá: 23 Triệu/m2
Tổng Giá: 1.4 Tỷ - 2 Tỷ

MỸ ĐÌNH 2

Đơn Giá: 27 Triệu/m2
Tổng Giá: 1.9 Tỷ - 3 Tỷ

ROMAN PLAZA

Đơn Giá: 27 Triệu/m2
Tổng Giá: 1.9 Triệu - 3 Tỷ

SKY CENTRAL

Đơn Giá: 25 Triệu/m2
Tổng Giá: 1.6 Tỷ - 3 Tỷ

SUNSHINE GARDEN

Đơn Giá: 35 Triệu/m2
Tổng Giá: 3 Tỷ - 5 Tỷ

INTRACOM RIVERSIDE

Đơn Giá: 19 Triệu/m2
Tổng Giá: 870 Triệu - 1.7 Tỷ

ĐẤT NỀN SÔNG CÔNG

Đơn Giá:     Triệu/m2
Tổng Giá:    

XUÂN MAI COMPLEX

Đơn Giá: 17.5 Triệu/m2
Tổng Giá: 870 Triệu - 1.5 Tỷ